Poem x 2

Baxor keldi Sahar kelsang tabiatni qo'yniga, To'rt devolu, ko’p uyquni o’rniga,  Konglingdi yoz, toza nafas, o’t dalani toriga, Quloq solib chandon qushalrning kuyiga.  (21.05.2017) Duxtarakam! Duxtarakam, bari man tu az hama xurdtarakam. Duxtarakam, bari man tu az hama bextarakam. Injo bosh, hamesha tu darbarakam. Duoi man bar sari tu Duxtarakam.

Blog at WordPress.com.

Up ↑