Poem x 2

Baxor keldi

Sahar kelsang tabiatni qo’yniga,

To’rt devolu, ko’p uyquni o’rniga, 

Konglingdi yoz, toza nafas, o’t dalani toriga,

Quloq solib chandon qushalrning kuyiga.  (21.05.2017)

Duxtarakam!

Duxtarakam, bari man tu az hama xurdtarakam.

Duxtarakam, bari man tu az hama bextarakam.

Injo bosh, hamesha tu darbarakam.

Duoi man bar sari tu Duxtarakam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑